Hallitus


Hallitus

Hallituksen muodostavat Maakunnan toimitusjohtaja Hannu Pelkonen ja 4 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Toimitusjohtaja Hannu Pelkonen toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen tehtävät

  • päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet
  • päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
  • päättää investoinnit
  • johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa

Osuuskauppa Maakunnan hallitus 2024

Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, pj

Kemppainen Ville, Ristijärvi

Kovalainen Urpo, Kajaani

Olli Kokkonen, Kajaani

Rusanen Sari, Kuhmo

Hallituksen_työjärjestys2016