Vastuullisuus

Vastuullisuus ja yhteistyökumppanit

Osuuskauppa Maakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä eri kainuulaistoimijoiden kanssa. Keskeisenä ajatuksena on, että Maakunnan mukanaolo eri hankkeissa kohdentuu kainuulaisten ihmisten hyväksi.

Maakunnan tavoitteena on aidon ja avoimen yhteistyön kautta luoda edellytyksiä kehittää kotiseutua ja sen palvelurakennetta sekä lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Ympäristöasiat

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta pyrkii noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Rakentamisessa noudatetaan uusimpia viranomaismääräyksiä ja ohjeita, minkä lisäksi pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen sitoutuen S-ryhmän myötä kansalliseen energiatehokkuussopimukseen. Tähän liittyen Prismassa oli toiminnassa aurinkoenergiajärjestelmä, jonka tuottama energia hyödynnetään kokonaisuudessaan Prismakiinteistössä. Lisäksi vuoden 2019 aikana tehtiin aurinkoenergian investointipäätös, jossa aurinkopaneelit asennetaan myös S-market Kuhmon sekä ABC Lohtajan katolle. Toimipaikkojen valaistusta on muutettu energiatehokkaammaksi Led-valaistukseksi. Toimipaikkojen talotekniikan järjestelmissä käytetään lähtökohtaisesti lämmön talteenottoa. Kaikki kiinteistöt on saatettu kulutusseurantajärjestelmien piiriin.

Kauppapaikkojen kylmäjärjestelmiä on uudistettu energiatehokkaammiksi hiilidioksidijärjestelmiksi kuuden (6) kauppapaikan osalta. Uudistusta jatketaan vuonna 2020 yhden (1) yksikön osalta.

Liiketoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan toimipaikoissa ympäristösuojeluohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista omien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja kierrätykseen helpottavat seitsemän marketin yhteydessä toimivat lajiteltujen jätteiden keräyspisteet.

Sponsorointi

Osuuskauppa Maakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä eri kainuulaistoimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön lisäksi Maakunnalla on kumppanuuksia oppilaitosten, järjestöjen, seurojen ja kulttuurintuottajien kanssa.

Kainuulaisena yrityksenä Maakunnalle on tärkeää kannattaa ja tukea paikallisin voimin tuotettuja hankkeita. Tuettavat kohteet ja panostukset määritellään siten, että yhteistyö tuottaa selkeitä etuja asiakasomistajille. Tavoitteena on, että tuettava toiminta koskettaa mahdollisimman laaja-alaisesti kainuulaisia tai että asialla on esimerkiksi kulttuurisesti tärkeä merkitys.

Maakunnan tuen painopiste on tulevaisuudessakin kainuulaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Tärkeää on, että tuettavan toiminnan laatua voidaan arvioida ja että toiminta täyttää Maakunnan arvojen mukaiset kriteerit. Etenkin lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan tukemisessa painotetaan reilun pelin sääntöjen toteutumista käytännön tasolla.

Maakunnan oma lastenkerho - Sipsukerho

Sipsu -kerho on kainuulaislasten oma kerho. Sipsu -kerho on Osuuskauppa Maakunnan ylläpitämä kerho, jossa on jäsenenä on yli 6000 kainuulaislasta. Sipsu -kerho haluaa omalta pieneltä osaltaan tehdä Kainuusta entistä kivemman ja turvallisemman asuinpaikan - lapsissa on Kainuunkin tulevaisuus.

Kerhon jäsenyys on ilmainen ja edellytykset kerhon jäsenyydelle ovat
lapsen huoltaja on Maakunnan asiakasomistaja perhe asuu Kainuussa

Tapahtumia koko perheelle
Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia lapsiperheille, esim. pikkujoulut, Sipsu-yleisurheilukisat ja Sipsu-hiihdot. Kerhon jäsenyys ei velvoita mihinkään.

Liitä lapset kerhoon verkossa
Sivulla maakunta.fi. kirjaudu sisään Omalle S-kanavalle. Voit kirjautua S-Pankin pankkitunnuksilla tai luoda oman tunnuksesi. Mene kohtaan "OMAT TIEDOT" ja valitse "Asiakasomistajataloutesi tiedot" / "Lisää talouteen alaikäinen" ja täytä lapsen tiedot. Jotta voit lisätä lapsen tiedot taloutesi tietoihin, sinun täytyy olla Osuuskauppa Maakunnan jäsen.