Vastuullisuus


Vastuullisuus ja yhteistyökumppanit

Osuuskauppa Maakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä eri kainuulaistoimijoiden kanssa. Keskeisenä ajatuksena on, että Maakunnan mukanaolo eri hankkeissa kohdentuu kainuulaisten ihmisten hyväksi.

Maakunnan tavoitteena on aidon ja avoimen yhteistyön kautta luoda edellytyksiä kehittää kotiseutua ja sen palvelurakennetta sekä lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Ympäristöasiat

Ympäristöasioissa Osuuskauppa Maakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja on omalta osaltaan sitoutunut S-ryhmän keväällä 2020 julkaistuun ilmastotavoitteeseen. Tavoitteen mukaisesti ilmastopäästöjä vähennetään 90 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 toiminnan on tarkoitus olla hiilinegatiivista eli sitoa ilmasta enemmän hiiltä kuin sinne tuottaa. Toiminnassa, hankinnoissa, kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen noudattaen uusimpia viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä uusinta teknologiaa.

Toimintasuunnitelmamme keskeinen tavoite on energiatehokkuuden edelleen parantaminen. Olemmekin vuosina 2013–2022 investoineet n. 10,2 M€ energiatehokkuuteen. Esimerkiksi Prismassa tehdyt uudistukset ovat säästäneet sähköä yhdessä vuodessa 90 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen (n. 16 000 kWh/vuosi/omakotitalo) verran! Sähköenergiasta 80 % on tuulivoimaa.

Kylmäjärjestelmät

Kylmäjärjestelmiä on uudistettu energiatehokkaammiksi hiilidioksidijärjestelmiksi ja ovellisiksi Prismassa, kaikissa Saleissa (Vuolijoki ja Hetteenmäki) ja melkein kaikissa S-marketeissa (Sotkamo, Kuhmo, Paltamo, Suomussalmi ja Kajaanissa Raatikeskus, Lehtikangas, Laajankangas, Lohtaja ja Komiaho). Seuraavaksi tullaan uudistamaan Vuokatin, Hyrynsalmen, Puolangan, Ristijärven ja Kuhmon Koulukadun S-marketit.

 

Led-valaistus

Toimipaikkojen valaistusta on uudistettu energiatehokkaammaksi led-valaisimin. Toimipaikkojen talotekniikan järjestelmien ja lämmöntalteenoton tehostaminen on sisältynyt lähtökohtaisesti yksiköissä tehtävien toiminnallisten ja teknisten uudistusten yhteyteen. Kaikki kiinteistöt ovat kulutusseurantajärjestelmän piirissä.

 

Rakennustekniikka

Lämmöntalteenottoa on tehostettu uusilla ilmanvaihtokoneilla ja keittiöiden poistoilman talteenotolla. Seiniä on lisäeristetty sekä ikkunoita ja ovia uusittu. Rakennusautomaatiota on uudistettu.

 

Aurinkovoimalat

Osuuskauppa Maakunnalla on seitsemän aurinkovoimalaa: Prisma, ABC Lohtaja, S-market Kuhmo, S-market Suomussalmi, S-market Hyrynsalmi, S-market Komiaho ja S-market Vuokatti. Yhteensä näissä toimipaikoissa on n. 3300 paneelia, vuosituotto yhteensä n. 8000 MWh.

 

Jätteet

Liiketoiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan toimipaikoissa ympäristösuojeluohjeiden mukaisesti. Asiakkaiden osallistumista omien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja kierrätykseen helpottavat seitsemän marketin yhteydessä toimivat lajiteltujen jätteiden keräyspisteet. Jätteiden lajittelua on tehostettu, tavoitteena kierrätysasteen nostaminen 80 %:iin.

Sähköautojen latauspisteet

Kainuun kattavin  ja tehokkain sähkölatausverkosto! Yhdeksän latausasemaa, joissa yhteensä 66 latauspistettä. Latausasemia on Hyrynsalmella, Kuhmossa, Suomussalmella, Vuokatissa (S-marketilla ja Break Sokos Hotel Vuokatilla) sekä Kajaanissa (ABC, Original Sokos Hotel Valjus, Prisma, Raatikeskus). Lisäksi kolme uutta latausasemaa on tulossa vuonna 2023.

Sponsorointi

Osuuskauppa Maakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä eri kainuulaistoimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön lisäksi Maakunnalla on kumppanuuksia oppilaitosten, järjestöjen, seurojen ja kulttuurintuottajien kanssa.

Kainuulaisena yrityksenä Maakunnalle on tärkeää kannattaa ja tukea paikallisin voimin tuotettuja hankkeita. Tuettavat kohteet ja panostukset määritellään siten, että yhteistyö tuottaa selkeitä etuja asiakasomistajille. Tavoitteena on, että tuettava toiminta koskettaa mahdollisimman laaja-alaisesti kainuulaisia tai että asialla on esimerkiksi kulttuurisesti tärkeä merkitys.

Maakunnan tuen painopiste on tulevaisuudessakin kainuulaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Tärkeää on, että tuettavan toiminnan laatua voidaan arvioida ja että toiminta täyttää Maakunnan arvojen mukaiset kriteerit. Etenkin lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan tukemisessa painotetaan reilun pelin sääntöjen toteutumista käytännön tasolla.

 

Aitoa lähiruokaa yli 40 paikalliselta tuottajalta

Sipsu -Maaseudun lähellä olemista, raaka-aineiden puhtautta, lisäaineettomuutta ja käsityöläismäisyyttä. Lähiruoka on myös ekologinen vaihtoehto, koska tuotteet tulevat suoraan S-markettiin.

Tiivistämme yhteistyötä Osuuskauppa Maakunnan ja tuottajien kanssa: luomme joustavia toimintatapoja, määrittelemme selkeät laatu- ja määrätavoitteet ja luomme toimivat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Yhteistyö mahdollistaa paikallisille yrittäjille heille sopivia kasvupolkuja. Pieni paikallinen tuottaja voi asioida suoraan paikallisen myymälän kanssa ja jos tuottajan volyymi on riittävä, tämä voi tehdä yhteistyötä Osuuskauppa Maakunnan kanssa ja päästä alueellisiin valikoimiin.

Maakunnan oma lastenkerho - Sipsukerho

Sipsu -kerho on kainuulaislasten oma kerho. Sipsu -kerho on Osuuskauppa Maakunnan ylläpitämä kerho, jossa on jäsenenä on yli 6000 kainuulaislasta. Sipsu -kerho haluaa omalta pieneltä osaltaan tehdä Kainuusta entistä kivemman ja turvallisemman asuinpaikan - lapsissa on Kainuunkin tulevaisuus.

Kerhon jäsenyys on ilmainen. Ainoat edellytykset kerhon jäsenyydelle ovat se lapsen huoltaja on Maakunnan asiakasomistaja ja että perhe asuu Kainuussa.

Tapahtumia koko perheelle
Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia lapsiperheille, esim. pikkujoulut, Sipsu-yleisurheilukisat ja Sipsu-hiihdot. Kerhon jäsenyys ei velvoita mihinkään.

Liitä lapset kerhoon verkossa
Sivulla maakunta.fi. kirjaudu sisään Omalle S-kanavalle. Voit kirjautua S-Pankin pankkitunnuksilla tai luoda oman tunnuksesi. Mene kohtaan "OMAT TIEDOT" ja valitse "Asiakasomistajataloutesi tiedot" / "Lisää talouteen alaikäinen" ja täytä lapsen tiedot. Jotta voit lisätä lapsen tiedot taloutesi tietoihin, sinun täytyy olla Osuuskauppa Maakunnan jäsen.