Hallintoneuvosto


Hallintoneuvosto

Maakunnan hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä, joista 13 valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat Maakunnan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvosto valitsi vuoden 2021 järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2021. Puheenjohtajana jatkaa ammattikorkeakoulun lehtori, KTL Perttu Huusko Sotkamosta. Varapuheenjohtajana jatkaa tradenomi Eeva-Liisa Kemppainen Hyrynsalmelta. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä esittää, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tärkeimpiä tehtäviä

  • strategian vahvistaminen
  • liiketoiminnan valvonta
  • osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen
  • hallituksen ja toimitusjohtajan valinta

Osuuskauppa Maakunnan hallintoneuvosto 2024

Huusko Perttu, Sotkamo, pj

Kemppainen Eeva-Liisa, Hyrynsalmi, vpj

Halonen Auli, Kajaani

Hatva Teuvo, Kajaani

Homanen Samppa, Paltamo

Innilä Ari, Kuhmo

Kela Leena, Suomussalmi

Koistinen Pekka, Kajaani

Kyllönen Sari, Kajaani

Laakso Minna-Liisa, Ristijärvi

Mäkeläinen Eeva, Puolanka

Ohtonen Helena, Kajaani

Peittola Minna, Kajaani

Tuominen Tommi, Kajaani

Yli-Pelkola Teemu, Kajaani

Hallintoneuvoston työjärjestys