Corporate Governance

Corporate Governance

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin Corporate Governance -suosituksiin.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä määritellään muun muassa osuuskaupan keskeisten hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden rooli ja hallinto, tulospalkkausjärjestelmän perusteet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi.

Osuuskauppa Maakunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Coporate Governance Statement) hyväksyttiin keväällä 2007. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä päivitetään tarpeen vaatiessa, vähintään kerran vuodessa.

Corporate Governance 2019(2)

Osuuskauppa Maakunnan säännöt 8_2016(1)

Hallintoneuvoston työjärjestys