SOK toivoo ratkaisuja kotitalouksien aurinkoenergian käytön lisäämiseksi


28.11.2014

WWF on ojentanut tänään pääministeri Alexander Stubbille positiopaperin kotitalouksien aurinkoenergian lisäämiseksi, jotta aurinkoenergiaan panostaminen olisi kotitalouksille ja taloyhtiöille kannattavampaa.

Idean siemen kylvettiin viime toukokuussa, kun SOK ja WWF järjestivät yhteistyössä sidosryhmätyöpajan, jonka tarkoituksena oli tunnistaa kotitalouksien uusiutuvien energiamuotojen käytön haasteet ja löytää niihin ratkaisuja.

Sidosryhmätyöpajassa keskeisimmiksi haasteiksi nousivat rahoitus- ja tukiratkaisut, joita kehittämällä aurinkoenergiateknologialle, ratkaisuille ja asennuspalveluille lisätään kotimaista kysyntää. 

Tällä hetkellä rahoitus- ja tukiratkaisujen puute ohjaa kuluttajaa hankkimaan aurinkoenergiaratkaisunsa ulkomailta. Samalla verotulot ja työllistävä vaikutus valuvat ulkomaille.

WWF vetoaa päättäjiin aurinkoenergiapolitiikan muuttamiseksi kannustavammaksi pääministerille tänään luovutetulla ehdotuksella, jonka myös SOK on allekirjoittanut. Esitetyt muutokset lisäisivät todennäköisesti valtion verotuloja, loisi lisää työpaikkoja ja mahdollistaisi kotimaisten jälleenmyyjien toiminnan alan markkinoilla. Lisäksi se kannustaisi kehittämään uudenlaista teknologiaa ja edistäisi ympäristöystävällisen päästöttömän aurinkoenergian käyttöönottoa.

Positiopaperi kotitalouksien aurinkoenergian lisäämiseksi