S-ryhmän osuuskaupoista Taksvärkki-paikkoja


20.09.2016

Osa S-ryhmän osuuskaupoista tarjoaa jälleen Taksvärkki-paikkoja ja mahdollisuuden nuorille tutustua erilaisiin kaupan alan töihin. Eri toimipaikkoihin otettavien taksvärkkiläisten määrä vaihtelee sen mukaan, miten toimipaikan työtilanne mahdollistaa nuoren ohjaamisen hänen työtehtävissään. Nuoren kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä suoraan toimipaikan esimieheen hyvissä ajoin ennen varsinaista Taksvärkki-päivää.

Taksvärkki ry:n kampanja ”Yksi päivä muutokseen” auttaa tänä lukuvuotena kenialaisia katulapsia ja -nuoria. Keräyksellä tuetaan kenialaisten katulasten ja -nuorten omia yhdistyksiä sekä elämäntaito- ja ammattikoulutusta. Katunuoret saavat vertaistukea, oppivat ammatin ja ansaitsevat rahaa työllään. Katulapset saavat itseluottamusta ja keinoja päästä pois kadulta. Kouluissa lapset, vanhemmat ja opettajat saavat tietoa lasten oikeuksista. Keniassa paikan päällä katulasten ja -nuorten parissa töitä tekee Taksvärkki ry:n kumppani, kenialainen järjestö Undugu.

Viime lukuvuotena suomalaiset nuoret keräsivät Taksvärkissä yli 150 000 euroa, joka käytetään Nepalin kyläkoulujen oppilaskuntien toiminnan tukemiseen. Taksvärkki-keräykseen 2015–2016 osallistui Suomessa noin 18 000 nuorta.

Vuosittaisen kampanjan järjestää Taksvärkki ry. Taksvärkki-keräyksessä yläkoululaiset, lukiolaiset ja muut toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat lahjoittavat päivän palkan kehitysyhteistyöhön Taksvärkki ry:lle. Samalla nuoret pääsevät tutustumaan työelämään.