S-ryhmä tehostaa toimitusketjun vastuullisuuden valvontaa


14.10.2014

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK on liittynyt jo toiseen kansainvälisesti merkittävään sosiaalisen vastuun valvontajärjestelmään. Jäsenyyksien kautta S-ryhmä pystyy entistä tehokkaammin valvomaan, että tavarantoimittajat noudattavat sosiaalisen vastuun toteutumista toimitusketjun eri vaiheissa. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi työoloihin, työturvallisuuteen ja että S-ryhmässä myynnissä olevat tuotteet on valmistettu työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.

S-ryhmä on ollut jo useiden vuosien ajan kansanvälisen sosiaalisen vastuun järjestelmän BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. BSCI:n tavoitteena on parantaa riskimaissa tuotteita valmistavien työntekijöiden työoloja kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajavalvontaa.

Nyt S-ryhmä on ottanut BSCI:n rinnalle käyttöön Sedex-tietokannan (Supplier Ethical Data Exchange), joka mahdollistaa entistä tehokkaamman seurannan koko toimitusketjulle. Sedexin jäsenenä S-ryhmä pääsee tarkastelemaan paremmin sosiaalisen vastuun toteutumista raaka-ainetoimittajien toiminnassa sekä tuotantoketjun eri vaiheissa.

Monilla S-ryhmän tavarantoimittajilla on useita asiakkaita, jotka edellyttävät eri valvontajärjestelmien mukaisia selvityksiä. Tämä on johtanut siihen, että tehtailla saatetaan tehdä useita samansisältöisiä tarkastuksia eri asiakkaita varten. Päällekkäisen työn välttämiseksi S-ryhmä on määritellyt mitkä auditoinnit se hyväksyy. Sedex-tietokanta tarjoaa työkalun muiden kuin BSCI-auditointien seurantaan.

Suomalaiset odottavat S-ryhmältä vastuullisuutta ja myytävien tuotteiden taustojen läpinäkyvyyttä. S-ryhmä on tehnyt omien merkkien tuotteiden toimitusketjujen valvonnan eteen töitä jo vuosia. Tänä aikana on keskitytty erityisesti tuotteiden valmistusvaiheen vastuullisuuden parantamiseen. S-ryhmä haluaa parantaa valvonnan kattavuutta ja syventää sitä toimitusketjujen eri vaiheisiin, mukaan lukien raaka-ainetuotanto ja eri vaiheet tuotteen prosessoinnissa. Koko toimitusketjua koskevat vastuullisuusvaatimukset on määritelty hankintasopimuksiin, ja niitä valvotaan BSCI tai muilla vastaavilla riippumattomilla tarkastuksilla.