S-ryhmä mukana lasten Yrityskylä-oppimisessa


05.10.2011

 

S-ryhmä on mukana Yrityskylä-oppimisympäristön luomisessa 5.–6.-luokkalaisille. Oppilaat työskentelevät yhden päivän aikuisen roolissa ja toimivat kuluttajina. Yrityskylä avaa ovensa 5.10. Eepeen alueella Seinäjoella.

Yrityskylä on lapsille suunnattu oppimispaikka, jossa he pääsevät elämään päivän aikuisen roolissa. Yrityskylä rakennetaan siirrettävistä seinäelementeistä. Sisälle mahtuu 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat 500 neliömetriin. S-ryhmästä mukana on S-market, jossa koululaiset toimivat sekä työntekijöinä että asiakkaina. Tarkoituksena on opettaa lapsille miten koulussa opittuja tietoja ja taitoja voidaan hyödyntää työssä. Samalla havainnollistetaan oppilaille kuluttajana toimimista.

– Yrityskylä yhdistää meidän näkökulmastamme hyvällä tavalla perinteisen pedagogisen opettamisen ja käytännön oppimisen, kertoo henkilöstön kehityspäällikkö Mari Junnila. Päivä Yrityskylässä avaa nuorelle koululaiselle sen miten yhteiskunnassa eri toimijat toimivat ja mikä on kaupan rooli yhteiskunnassa. On hyvä, että lapset ja nuoret saavat varhain positiivisen kokemuksen siitä, millaista kaupan työ, ja miten asiakasta palvellaan ja miten hänen tarpeensa huomioidaan. Toivomme tämän yhteistyön kautta, että lasten ja nuorten kokemukset Yrityskylässä olisivat mahdollisimman positiivisia ja kannustavia ja saisimme heistä tulevia innokkaita työnhakijoita, toteaa kehityspäällikkö Mari Junnila SOK:lta.

 

– Työelämätaidot karttuvat kokemuksen kautta. Siksi on tärkeää, että jo lapset pääsevät tutustumaan tuleviin mahdollisiin työantajiinsa ajoissa ja voivat leikin varjolla harjoitella toimintaa osana yhteiskuntaa. Kun perustaidot ja asenne ovat kohdallaan, opettaa työ kuin työ lopulta tekijäänsä toteaa Junnila.

Jokaisella oppilaalla on yrityskylässä oma ammattinsa, josta hän on vastuussa yhden päivän ajan. Eri ammatteja löytyy 64 kappaletta kaupunginjohtajasta postinjakajaan. Ammatit jaetaan koululaisille ennen yrityskyläpäivää ohjatun työhaastattelun perusteella. Tavoitteena on, että oma ammatti ja toimenkuva opettavat lapselle vastuun kantamista omista tehtävistään, työelämän taitoja sekä oman roolin merkitystä yhteiskunnassa muun muassa kaupan kassalla ja asiakkaana. Samalla opitaan asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä yhteisöllisyyttä. Koululaiset oppivat myös rahan kiertokulkua ja oman talouden hallintaa. Jokainen oppilas saa oman pankkikortin ja tilin, jonne tulee palkka ja josta maksetaan ostokset. Yrityskyläpäivän jälkeen kokemukset ja opitut asiat käydään vielä läpi yhdessä.

Yrityskylä saa toimintatukea muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä tietyistä S-ryhmään kuuluvista osuuskaupoista. Alkuvuonna 2011 yrityskylä vieraili Kuopiossa ja Helsingissä. 5.10. alkaen kylä avautuu Seinäjoelle. Yrityskylä on Turussa kevään 2012, josta se siirtyy syksyksi ja alkukevääksi 2013 Tampereelle. Loppukevään 2013 Yrityskylä on Jyväskylässä, josta matka jatkuu syksyksi Ouluun.