S-Pankki sai kunniamaininnan vastuullisuuskuvansa edistämisestä


22.11.2013

S-Pankki sai eilen kunniamaininnan Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 -tutkimuksen julkistustilaisuudessa. S-Pankki on tutkimuksen mukaan edistänyt menestyksekkäästi vastuullisuuskuvaansa.

S-Pankin lisäksi kunniamaininnan saivat Sinebrychoff ja Helsingin Energia. Kriteereissä painotettiin tulosten positiivista kehitystä, mutta otettiin huomioon myös vastuullisuuden sekä maineen taso.

Tutkimuksen varsinaisessa kolmen kärjessä oli Kone, Rovio ja Fazer-konserni. S-Pankki oli ainoa pankkialan yritys, joka menestyi tutkimuksessa.

Selkeä yhteys vastuullisuuskuvan ja maineen välillä

Tutkimuksen mukaan yrityksen vastuullisuuskuvan ja sen maineen välillä näyttää olevan selkeä yhteys. Mikäli vastuullisuuskuva on saanut kolauksen jossakin asiassa, se on usein suurin vaikuttava tekijä kokonaismaineen laskussa.

Vastaavasti positiivinen julkisuus taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövastuullisuuden osa-alueella näyttää nostavan kokonaismainetta ylöspäin.

Vastuullisuus mielletään tutkimuksen mukaan monipuolisemmin kuin aiemmin. Kansalaisten spontaaneissa tulkinnoissa yritysten vastuullisuus yhdistetään kaikkein yleisimmin ympäristöasioihin, mutta myös yritysten henkilöstöstään huolehtimiseen ja taloudellisiin sekä verotuksellisiin teemoihin.

TNS Gallup toteutti tänä vuonna jo neljännen kerran tutkimuksen suomalaisten yritysten maineesta ja vastuullisuudesta. Tutkimuksessa analysoitiin 59 yritystä kuudelta toimialalta: kauppa, pankki ja vakuutus, palvelut, energia, elintarvike, ICT ja muu teollisuus.

Tutkimuksen tiedot kerättiin web-kyselynä syys–lokakuussa 2013. Haastatteluja tehtiin 9 800 ja yritysarviointeja kertyi yhteensä yli 22 800.