Osuuskauppa Maakunnalla suunnitellun mukainen vuosi 2010


16.03.2011

Osuuskauppa Maakunnalla suunnitellun mukainen vuosi 2010

Osuuskauppa Maakunnan myynti ja tulos vuodelta 2010 olivat odotusten mukaisia. Markkina-asema säilyi ennallaan kaikilla toimialoilla. Verollinen vuosimyynti oli 189,0 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 178,3 miljoonaa euroa. Luvut eivät ole vertailukelpoisia arvonlisäverokannoissa vuosina 2009 ja 2010 tapahtuneiden muutosten takia. Vuosiliikevaihto oli 156,6 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 146,3 miljoonaa euroa.

Liikeylijäämä oli 2,8 miljoonaa euroa, 1,8 % liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 2,8 miljoonaa euroa ja 1,9 %. Tilikauden ylijäämä oli 0,7 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 0,9 miljoonaa euroa. Tuloskehitykseen vaikuttivat merkittävimmin aiempien vuosien suurista investoinneista johtuvat poistojen ja   rahoituskustannusten kasvu.

Toiminnan tulorahoitus (kassajäämä II) oli 5,9 miljoonaa euroa eli 3,8 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna se oli 0,7 miljoonaa euroa, 0,5 % liikevaihdosta. Tulorahoituksella katettiin kaikki investoinnit ja rahoitusylijäämää jäi 3,1 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste nousi 33,8 %:sta  35,5 %:iin.

 

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Konsernin 156,6  miljoonan euron liikevaihdosta 0,75 miljoonaa euroa oli vuokratuottoja. Loppuosa jakaantui toimialoittain seuraavasti (suluissa kehitys edellisestä vuodesta):

– päivittäis- ja käyttötavarakauppa        119,1 M€         (+ 7,1 %)

– polttonestekauppa                                  23,7 M€         ( + 11,5 %)   

– matkailu- ja ravitsemiskauppa               13,0 M€         ( – 0,3 %)      

Päivittäis- ja käyttötavarakupan kasvuun vaikutti merkittävimmin Kodin Terran ja Prisman laajennettujen käyttötavaraosastojen täysi toimintavuosi. Polttonestekaupan kasvuun vaikutti eniten hintojen nousu.

Investoinnit 2,8 M€

Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 2,8 miljoonaa euroa, 1,8 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 20,3 miljoonaa euroa ja 13,9 %. Merkittävin investointi oli Kajaanin Lehtikankaan S-marketin laajennus sekä S-voima Oy:n ja S-ryhmän logistiiikkakiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinta. Kahden jälkimmäisen osuus kokonaisinvestoinneista oli 0,7 miljoonaa euroa.

 

Asiakasomistajille Bonusta 7,3 M€

Vuoden aikana Maakuntaan liittyi 1 617 uutta asiakasomistajaa. Eri syistä eronneista 713 asiakasomistajasta 297 siirtyi toiseen osuuskauppaan. Vuoden lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 30 463, joka on 904 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Seitsemälläkymmenelläviidellä prosentilla kainuulaistalouksista on S –Etukortti. He saivat Bonuksia yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, joka on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kehitystä vauhditti edellisvuoden lopussa lisääntynyt käyttötavarakaupan tarjonta.

Henkilöstön palkat 12,2 M€

Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna oli tilikauden aikana keskimäärin 369, edellisenä vuonna 351. Vuoden lopussa työntekijöiden kokonaismäärä oli 478, joka on 13 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Joulukuussa siirtyi useita henkilöitä SOK:n Palveluässän palvelukseen ja vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneiden rekrytointien jälkeen henkilöstömäärä palasi tammikuussa joulukuun 2009 tasolle.

Kokoaikaisia henkilöstöstä oli 117 (24,5 %) ja osa-aikaisia 361 (75,5 %).

 

Toimialoittain henkilöstö jakaantui seuraavasti:

–       päivittäis- ja erikoistavarakauppa                            308

–       matkailu- ja ravitsemiskauppa                                 161

–       muu palvelutoiminta                                                     9

Henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 35,4 v, edellisenä vuonna 34,8 v. Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 12,2 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 11,1 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja: kauppaneuvos Esko Hakala, puh. 010 7636 001