Lähes 80 prosentilla suomalaisista luottokortti – kulut hämärän peitossa


12.03.2018

Luottokorttia käyttää lähes 80 prosenttia 25 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Useimmilla on vain yksi luottokortti käytössään. Kortin käytön kustannukset tunnetaan huonosti: neljännes vastaajista ei tiedä, kuinka paljon pankilleen kortista maksaa.

S-Pankin Kantar TNS:llä teettämästä tutkimuksesta selviää, että lähes 80 prosentilla suomalaisista on luottokortti. Noin 40 prosentilla luottokortin omistajista niitä on vain yksi. S-Pankin korttiasiantuntija, tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell S-Pankista muistuttaa, että luottokortin käyttäjien ei kannattaisi olla yhden kortin varassa.

”Turvallisuussyistä etenkin matkoilla olisi hyvä olla kaksi korttia, niin ei joudu pulaan, vaikka toinen katoaisi. Kortin saa tarvittaessa heti suljettua, ja sille voi myös asettaa itse käyttörajoituksia esimerkiksi käteisnostoille tai maantieteelliselle käyttöalueelle”, Lundell kertoo.

Turvallisuusnäkökulma nousi esiin tarkasteltaessa korttien lukumäärän lisäksi niiden käyttöä. Hankintoja tehdään yhä useammin verkossa, ja jopa 44 prosenttia vastaajista koki tärkeäksi sen, että luottokortilla tehdyistä verkkokauppaostoksista voi ongelmatilanteissa saada rahansa takaisin.

Miehet ilmoittavat olevansa naisia paremmin perillä kustannuksista

Suomalaiset ovat huonosti perillä luottokortin käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Jopa lähes neljännes (23 %) vastaajista hahmottaa kulut huonosti tai ei lainkaan. Miehet sanovat olevansa paremmin perillä luottokorttinsa kuluista kuin naiset, mutta heistäkin vain vajaa puolet (45 %) ilmoitti tietävänsä hyvin tarkasti korttinsa kulut. Naisista vastaava luku on noin kolmannes (33 %).

”On huolestuttavaa, että luottokortin kustannukset ovat niin monella hämärän peitossa. Korttien hinnoissa on eroja, joten vertailu kannattaa. Tilinhoitopalkkion lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää mahdollisiin kuukausi- ja vuosimaksuihin sekä marginaaliin. Parasta on vertailla todellista vuosikorkoa, mikä sisältää kaikki kustannukset”, Marketta Lundell sanoo.

Eroja sukupuolten välillä löytyi myös luottokortin käyttötavoista. Miehet käyttävät korttia tyypillisimmin verkko-ostoksiin, naiset puolestaan ulkomailla ollessaan.

Maantieteellisesti tarkasteltuna aktiivisimmat luottokortinkäyttäjät asuvat pääkaupunkiseudulla: Pääkaupunkiseudulla asuvista 51 prosentilla on käytössä useampi kuin yksi luottokortti, ja he myös käyttävät korttejaan aktiivisemmin. Muualla Suomessa asuvista useampi kortti on käytössä vain noin kolmanneksella (34 %).

Suomalaiset luottokortin käyttäjinä -kyselyn tulokset

Lue lisää S-Pankin edullisesta pankki- ja luottokortista, S-Etukortti Visasta