Käyttötavarakauppa ja hotellit kohensivat S-ryhmän tulosta


10.02.2017

Muun muassa käyttötavarakaupan ja hotellien hyvä tuloskehitys paransi S-ryhmän viime vuoden tulosta.

S-ryhmän vuoden 2016 operatiivinen tulos oli 290 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 265 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän operatiivinen tulos nousi puolestaan 29 miljoonaan euroon edellisvuoden 17 miljoonasta. Koko ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia ja oli hieman yli 11 miljardia euroa.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä on tyytyväinen S-ryhmän operatiivisen tuloksen parantumiseen.

– Päivittäistavarakauppamme onnistui pitämään tuloksensa liki edellisvuoden tasolla, ja muissa toiminnoissamme tulos on kehittynyt hyvään suuntaan. Olen erityisen ilahtunut käyttötavarakauppamme ja hotelliemme tuloskehityksestä. Esimerkiksi Sokoksen ja Emotionin kehitykset poikkesivat tavaratalokaupan yleisestä suunnasta ja ketjujen tulos nousi jälleen positiiviseksi.

Myös ABC-ketjun tuloskehitys oli viime vuonna hyvä, vaikka vapautuneet aukioloajat ja polttonesteiden laskeneet maailmanmarkkinahinnat laskivat ketjun myyntiä.

S-ryhmän strateginen linjaus laskea ruoan hintaa pienentämällä omaa osuuttaan on ollut selvä menestys.

– Ruoan hintatason pudottaminen on yhdessä pidentyneiden aukiolojen kanssa kasvattanut selvästi marketkauppamme asiakasmääriä. Myynnin kasvu on osin kompensoinut katteidemme pienentymisen tulosvaikutusta, pääjohtaja Heikkilä sanoo.

S-ryhmän investoinnit olivat 511 miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 ne olivat 558 miljoonaa euroa. Investoinneilla oli myös merkittävät välilliset työllistämisvaikutukset.

Vähemmän hävikkiä ja enemmän bonusta

Säästöt omassa toiminnassa ovat tukeneet S-ryhmän hyvää tuloskehitystä. Toimintaa on tehostettu säästämällä esimerkiksi energia-, IT- ja markkinointikustannuksissa. Lisäksi säästöjä on kertynyt myös kasvaneesta hankintavolyymista ja vähentyneestä hävikistä.

– Tavoitteenamme on vähentää omasta toiminnastamme syntyvää ruokahävikin määrää viisi miljoonaa kiloa vuoteen 2020 mennessä. Jo nyt hävikin määrän väheneminen on tuonut miljoonien eurojen säästöt S-ryhmälle, Heikkilä kertoo. 

S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat saivat bonusta lähes miljoona euroa vuoden jokaisena päivänä. Bonusta maksettiin vuoden aikana yhteensä 353 miljoona euroa, eli kymmenen miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Asiakasomistajien rahallinen palkitseminen nousi yhteensä noin 394 miljoonaan euroon, kun mukaan lasketaan myös maksutapaetu, osuuspääoman korko ja ylijäämän palautus.

Ruokakaupan hintakilpailukyvyn turvaamisen ohella S-ryhmän painopistealueita ovat vuonna 2017 valikoimien kehittäminen, laadun parantaminen ja asiakastyytyväisyyden nostaminen.

S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset luvut 1–12/2016

S-ryhmä kokonaisuudessaan (osuuskaupat + SOK-yhtymä)

·         Veroton vähittäismyynti oli 11 020 miljoonaa euroa (ed. v. 10 804 milj. euroa).

·         Vähittäismyynti nousi 2,0 prosenttia.

·         Operatiivinen tulos oli 290 miljoonaa euroa (ed. v. 265 milj. euroa).

·         Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 292 miljoonaa euroa (ed. v. 299 milj. euroa).

·         Investoinnit olivat 511 miljoonaa euroa (ed. v. 558 milj. euroa).

·         Asiakasomistajia oli vuoden lopussa 2 292 039 (ed. v. 2 225 506).

·         Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 37 839 (ed. v. 37 758). S-ryhmä työllistää tulevana kesänä yhteensä yli 10 000 kesätyöntekijää.

·         Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 1 633 (ed. v.1 632).


SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

·         Liikevaihto (IFRS) oli 7 074 miljoonaa euroa (ed. v. 7 038 milj. euroa).

·         Liikevaihto nousi yhden prosentin.

·         Operatiivinen tulos (FAS) oli 29 miljoonaa euroa (ed. v. 17 milj. euroa).

·         Tulos ennen veroja (IFRS) oli 23 miljoonaa euroa (ed. v. 9 milj. euroa).

·         Investoinnit olivat 93 miljoonaa euroa (ed. v. 48 milj. euroa).

·         Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 7 280 henkilöä (ed. v. 7 767 henkilöä). 

SOK-yhtymän tilinpäätöstiedote 2016 on luettavissa osoitteessa s-kanava.fi/web/s-ryhma/raportit