HOK-Elanto ja SOK yhdistävät voimiaan markkinoinnissa


28.04.2014

HOK-Elannon markkinoinnin ja viestinnän henkilöstöä siirtyy osaksi SOK:ta S-ryhmän sisäisessä liikkeen luovutuksessa 1.6.2014. Samassa yhteydessä SOK uudistaa SOK MEDIA -yksikön organisaatiota. Yhdistyvän SOK MEDIA -yksikön organisaatiouudistukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 5. toukokuuta.

– Kaupan alan sekä media- ja markkinointialan toimintaympäristöt ovat muuttuneet merkittävästi digitalisaation, kasvaneen kilpailun sekä pitkittyneen huonon taloustilanteen takia. Markkinoinnin on entistä paremmin tuettava liiketoiminnan tavoitteita tuottamalla oikea-aikaisia ja tuloksellisia markkinoinnin toimenpiteitä. Muuttunut toimintaympäristö vaatii meiltä uudenlaista osaamista ja entistä kustannustehokkaampia toimintamalleja, SOK:n markkinointijohtaja Veli-Pekka Ääri kertoo.

Uudelleenorganisoinnin ja liikkeen luovutuksen tavoitteena on parantaa SOK:n alueosuuskaupoille ja ketjuille tuottamien palvelujen laatua. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää markkinoinnin johtamista, nopeuttaa markkinoinnin prosesseja, tasata markkinointialalle tyypillisiä kausivaihteluita ja alentaa markkinoinnin kustannuksia. 

– Suurimman alueosuuskauppamme markkinoinnin ja viestinnän osaajien siirtyminen osaksi SOK MEDIA -yksikköä tuo SOK:lle arvokasta näkemystä alueosuuskauppojen arjen todellisista tarpeista. Tämän ymmärryksen avulla voimme jatkossa palvella kaikkia alueosuuskauppoja ja viime kädessä niiden asiakasomistajia entistä paremmin, Ääri toteaa. 

HOK-Elannossa liikkeen luovutus auttaa reagoimaan tehokkaammin ja nopeammin toimintaympäristön sekä uusien osaamistarpeiden muutoksiin. HOK-Elanto on tehnyt tiivistä yhteistyötä markkinoinnin kehittämisessä SOK:n kanssa viime vuosina, jolle nyt tehtävä liikkeen luovutus on luonnollinen jatkoaskel.

– Alueosuuskaupan kannalta keskeiset markkinoinnin, viestinnän ja asiakkuuksien johtaminen sekä suunnittelu- ja ohjaustoiminnot säilyvät HOK-Elannossa, mutta etenkin tuotantopainotteisessa tekemisessä yhdistämme voimamme. Tavoitteena on, että hallitsemme jatkossa paremmin markkinoinnin kausivaihteluista johtuvat työpiikit sekä ennen kaikkea varmistamme, että voimme vastata entistä paremmin pirstaleisen mediaympäristön ja yksilöllisyyttä arvostavien kuluttajien vaatimuksiin modernilla ja kiinnostavalla markkinoinnilla, HOK-Elannon markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Mehtäläinen kertoo.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia nykyisen SOK MEDIA:n työntekijöitä sekä kaikkia HOK-Elannon markkinointi- ja viestintäyksikön henkilöitä, yhteensä noin 160 henkilöä. Tavoitteena on, että SOK MEDIA:n uusi organisaatio on tiedossa juhannukseen mennessä.  SOK MEDIA -yksikön uudelleenorganisoimiseen liittyvät suunnitelmat voivat toteutuessaan johtaa enimmillään 30 henkilön irtisanomiseen.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske SOK:n tai HOK-Elannon muita toimintoja, muita alueosuuskauppoja, niiden myymälöitä tai muita toimipaikkoja. Alueosuuskauppojen asiakasomistajille tarjoamat palvelut säilyvät ennallaan.

Lisätietoja:

Markkinointijohtaja Veli-Pekka Ääri, SOK, puh. 010 76 80233
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Mehtäläinen, HOK-Elanto, puh. 010 76 60588